Sètifika


Sètifika
Yon moso papye avèk ekriti sou li ki montre yon moun te etidye nan yon lekòl e li te fini etid la pou kantite tan nesesè a. Dènye klas nan lekòl primè nan peyi Ayiti.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.